linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Hlásíme se k naplňování principů genderové rovnosti, rovných příležitostí a managementu diverzity,
které tvoří důležitou roli v moderní HR politice nejen v prostředí vědy a výzkumu.
Martina Pokorná, Zástupkyně ředitele pro administrativu, CEITEC Masarykova Univerzita

NEZAPOMEŇTE VČAS PODAT PŘIHLÁŠKU! UZÁVĚRKA JIŽ 8. BŘEZNA

7. 3. 2022 hvezdicka

 

Pouze pár hodin zbývá na zaslání přihlášek do Firmy roku 2022: Rovné příležitosti! Děkujeme firmám a organizacím, které již přihlášky podaly, a těšíme se na další účastníky.

Pokud z objektivních důvodů nestihnete podat přihlášku včas, ale přesto se chcete zapojit do soutěže, kontaktujte, prosím, neprodleně koordinátorku soutěže na emailu firma.roku@genderstudies.cz. Uděláme, co je v našich silách, abychom vám umožnili se zapojit.

 

Od 9. března 2022 začne anonymizace došlých přihlášek a přibližně v druhé polovině března je začne hodnotit interní tým Gender Studies. Pokud bude potřeba došlé přihlášky doplnit či vyjasnit, spojí se s vámi koordinátorka soutěže.

Firmy a organizace, které postoupí do druhého kola budou vyrozuměny o výsledku a požádány o spolupráci při realizaci nástroje LOGIB, nebo mohou být požádány o další dokumenty, pokud již LOGIB v minulosti absolvovaly.

Druhé kolo hodnocení s odbornou porotou složenou z ředitelky Gender Studies a externích nezávislých odbornic*odborníků proběhne v květnu až červnu.

Autor: Lucie Königsmarková 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation